• O nas
  Techmax to profesjonalna firma techniczna z długoletnim doświadczeniem w branży facility management realizująca zlecenia na terenie całego kraju. Zapewniamy pogotowie techniczne budynków przez 24 godziny na dobę. Zapraszamy do współpracy.

O nas

Istniejemy od 2013 roku na polskim rynku facility management. Zakres naszych usług obejmuje projektowanie, instalację oraz kompleksowe utrzymanie wszystkich systemów i urządzeń  znajdujących się w obiektach budowlanych. Zdobywając cenne doświadczenie podczas realizacji powierzonych nam prac, a tym samym rozszerzając swoje portfolio, bierzemy czynny udział w kształtowaniu się branży FM w Polsce.

Świadczymy  usługę utrzymania technicznego obiektów na najwyższym poziomie przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Oferujemy wsparcie dla naszych klientów przy odbiorach budynków i ich utrzymaniu.

Posiadamy odpowiednie certyfikaty na obsługę oraz montaż systemów przeciwpożarowych, systemów klimatyzacji typu „split”, klimatyzacji precyzyjnej, VRF-ów, VRV-ów, systemów wentylacji, systemów automatyki budynkowej BMS oraz instalacji elektrycznych słaboprądowych oraz średniego i wysokiego napięcia.

Zapewniamy konsultacje techniczne w zakresie nowych inwestycji na etapie ich projektowania i realizacji. Przygotowujemy projekty rozbudowy oraz modernizacji istniejących instalacji technicznych.

Świadczymy dla naszych klientów kompleksowe usługi związane z montażem, utrzymaniem i usuwaniem usterek następujących instalacji.

 • Systemy przeciwpożarowe Bosch, Siemens, Esser, Honeywell, Schrack, Polon.
 • Instalacje niskoprądowe.
 • BMS, automatyka i sterowanie: Siemens, Johnson Controls, Honeywell, Schneider Electric, Delta.
 • Wentylacja i klimatyzacja: Frapol, LG, Samsung, Sinclair, Daikin, Mitsubishi.
 • Agregaty wody lodowej Lennox, Trane, Carrier, York, Daikin.
 • Agregaty prądotwórcze CAT, Volvo, Deutz, Cummins, Mercedes, Perkins.
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne.
 • Systemy grzewcze.

Przeprowadzamy także kompleksowe przeglądy budowlane oraz elektryczne. Na życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać audyty techniczne nieruchomości posprzedażowe oraz przedsprzedażowe.

Zapewniamy kontrolę systemów przeciwpożarowych: przeglądy zastanych systemów i ich analizę, montaż nowych systemów, kosztorysy modernizacji, koordynację prac instalacyjnych.

Doradzamy w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne i ochrony ppoż.

Przygotowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków wraz ze scenariuszami rozwoju pożaru i matrycami wysterowań. Opracowujemy plany ewakuacyjne dla różnych obiektów lub tylko poszczególnych powierzchni.

Naszym klientom gwarantujemy rzetelne doradztwo w zakresie usług przeciwpożarowych poparte odpowiednimi certyfikatami i uprawnieniami.

Podejmujemy działania związane z kompleksową realizacją zadań związanych z BMS.

Oferta obejmuje:

 • dobór i instalację systemów sterowania BMS: Johnson Controls, Honeywell, Siemens, Schneider Electric, Delta.
 • instalację sterowników oraz konfigurację oprogramowania w zakresie nadzoru budynku i wizualizacji.
 • montaż systemów na obiektach, uruchomienie, wdrożenie i utrzymanie.

Realizujemy szeroki zakres usług związanych z systemami wentylacyjnymi, jak też klimatyzacyjnymi obejmujący wszelkie prace dotyczące central wentylacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, agregatów wody lodowej, free-cooling, wież chłodniczych oraz pomp ciepła.

Centrale wentylacyjne:

 • dobór i instalacja central wentylacyjnych.
 • przeglądy okresowe z wymianą filtrów.
 • czyszczenia wymienników ciepła.
 • pomiary wydatków.
 • naprawy wentylatorów i przepustnic.

Systemy klimatyzacyjne

 • dobór i instalacja jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
 • realizacja przeglądów okresowych.
 • usuwanie awarii.
 • usuwanie nieszczelności w obiegach freonowych.
 • dokonywanie wpisów do CRO.

Agregaty WL

 • dobór i instalacja odpowiednich urządzeń dostosowanych do potrzeb danego obiektu.
 • wykonywanie kompleksowych remontów agregatów (retro-fity).
 • naprawianie wymienników ciepła.
 • wykonywanie okresowych przeglądów wymaganych przez UDT

Kontakt

RODO

TFM zapewnia, że informacje i dane zawarte na tej stronie są prawdziwe. Techmax FM zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia informacji lub danych, bez wcześniejszego powiadomienia.

Nasza strona używa plików cookies i w związku z prawem telekomunikacyjnym pragniemy poinformować Państwa o ich przeznaczeniu i działaniu.

Uwaga: Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na ich używanie – prosimy o zmianę ustawień Państwa przeglądarki internetowej (stosowne informacje na ten temat zamieszczone są w dalszej części).

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to pliki w których serwer strony www przechowuje wybrane informacje na Państwa komputerze. Są one przechowywane w folderze tymczasowym przeglądarki internetowej. Pliki mogą być używane do wielu różnych celów jak np.:

 • zapamiętanie wybranych ustawień na stronie np. wybór wersji językowej strony
 • statystyki – daty wizyt na stronie
 • śledzenie działań użytkowników

Do czego używamy ich na naszej stronie?

Nasza strona używa plików cookies do zapamiętania ustawień wyboru wersji językowej i prowadzenia statystyk odwiedzin. Nie używamy plików cookies w celach reklamowych czy do śledzenia Państwa działań w internecie.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Techmax Facility Management  z siedzibą w Góra Kalwaria, ul. Por. Jana Białka 7/22, 05-530 Góra Kalwaria.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail Artur.zakrzewski@techmaxfm.pl

Dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym obsługę techniczną i technologiczną w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego, monitoringu przestrzeni biurowej czy realizacji zawartej umowy o współpracę.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie dla procesu:

 • Rekrutacji – 6 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.
 • Monitoringu wizyjnego – 3 miesiące.
 • Realizacji umowy cywilnoprawnej – po wygaśnięciu obowiązku wynikającego z przepisów nadrzędnych lub po wygaśnięciu możliwości zgłaszania roszczeń względem realizacji umowy.

Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podmiot danych może wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.

Administrator danych osobowych nie stosuje technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

Zasady realizacji praw podmiotów danych.

Prawa Osób, których dane dotyczą określonych w Rozdziale III RODO:

 • udzielenie informacji – spełnienie obowiązku informacyjnego (polityka prywatności)
 • zapewnienie dostępu do danych osobowych
 • sprostowanie i uzupełnienie danych osobowych
 • usunięcie danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych
 • sprzeciw
 • przenoszenie danych
 • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

Zgłaszanie żądań należy wysyłać na adres e-mail artur.zakrzewski@techmaxfm.pl lub pisemnie na adres Administratora, tj.

Techmax Facility Management
Inspektor Ochrony Danych
ul. Por. Jana Białka 7/22
05-530 Góra Kalwaria.

Administrator udziela odpowiedzi na każde zgłoszone żądanie realizacji Prawa bez zbędnej zwłoki, jednakże  nie  później  niż  w  terminie  1  (jednego)  miesiąca  od  dnia  otrzymania  danego  żądania.

Odpowiedzi udziela się  w tej samej formie, w której  żądanie  zostało zgłoszone, chyba że Osoba, której dane dotyczą, zażąda udzielenia odpowiedzi w innej formie.

W wyjątkowych sytuacjach, tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań w danym okresie,  Administrator  jest  uprawniony  do  przedłużenia  terminu realizacji  żądania  o  kolejne  2  (dwa miesiące).  W  takim  przypadku  informuje  on  o  tym  Osobę,  której  dane  dotyczą,  nie  później  niż  w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania, z podaniem przyczyny przedłużenia.

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011 Layer 1 Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011 Layer 1